800 mp. la standarde europene

Bunãtãţile se gãtesc într-o bucãtãrie generoasã cu dotãri la standarde europene.

Dotatã cu geam de protecţie şi perdea de aer.

Inox şi gresie pentru o igienã completã.

Aragaze şi hote puternice pentru un spaţiu de lucru performant.

Recepţie primitoare pentru ridicarea bunãtãţilor (în curs de implementare).

Zone bine delimitate şi flux conform A.N.S.V.S.A.

Depozitarea bunãtãţilor în condiţii optime pânã la livrare.

Depozitarea legumelor se face într-un spaţiu dedicat cu temperaturã constantã şi ferite de umezealã.

Zona agenţilor de livrãri dotatã cu canapele confortabile. Traficul din Bucureşti poate fi uneori o provocare.

Relaxare pentru toţi :)